Velkommen

Bornholmerkirken er en kirke, som vil formidle den kristne tro på en levende, forståelig og nutidig måde. Vi ønsker som kirke at være et åbent fællesskab, hvor mennesker kan møde den evige Gud i dag! Vi samles hver søndag formiddag i "Vestermariehuset".

Læs mere

Seneste prædiken

Bornholmerkirkens Facebook side

Kommende arrangementer

  27 05 2018 kl. 10:30
  Gudstjeneste v. Peter Techow


  03 06 2018 kl. 10:30
  Gudstjeneste v. Claus Grønbæk


  10 06 2018 kl. 10:30
  Generationsgudstjeneste med Gospel Kids