Årsmøde 2018

Vi begynder med at spise allerede kl 17.30

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være menighedsledelsen i hænde senest 3 uger før. Dagsorden sendes ud mindst 10 dage før mødet.
Vi minder også om at det er en forudsætning for at kunne stemme ved årsmødet at man inden da har betalt medlemskontingent for 2018.