Job som præst

Da vores præst gennem 12 år har valgt, at det er tid til at prøve nye udfordringer, søger Bornholmerkirken ny præst på fuld tid. Vi er en evangelisk luthersk frimenighed med ca. 160 medlemmer i alle aldersgrupper fra hele Bornholm. Bornholmerkirken er en del af Evangelisk Luthersk Netværk og NMM (Netværk for missionale menigheder). Vi har vores egen kirkebygning i Vestermarie.

Foruden kirkens præst har vi ansat en leder af vores børnekirke ”Bobleriget” på halv tid.

Vi ønsker som kirke at være et åbent fællesskab, hvor enhver kan lære Gud og den kristne tro at kende.

Dine arbejdsopgaver:
– Sammen med menighedsledelsen være hyrde og teologisk ansvarlig for menigheden
– Inspirere til at være menighed i mission
– Planlægge og tilrettelægge vores gudstjenester
– Varetage kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse
– Prædike og undervise
– Bidrage til at børn, juniorer og unge er en integreret del af menighedens fælleskab

Vores forventninger til dig:
– En teologisk uddannelse eller anden relevant erfaring
– At du er bibeltro
– Evner til at formidle evangeliet på en nutidig og vedkommende måde
– Evner til at lede menigheden i samarbejde med menighedsledelsen
– At du brænder for at flere må komme til tro
– At du har gode samarbejdsevner

Hvad kan vi tilbyde?
– En levende menighed der fylder kirkens lokaler
– Et godt kristent fælleskab hvor vi deler hinandens glæder og sorger
– En fuldtidsstilling som præst på solskinsøen Bornholm med masser af fantastiske naturoplevelser
– Sparring med lederen for Bobleriget
– En kirke med mange frivillige fordelt på forskellige teams
– En veletableret og økonomisk sund kirke
– Samarbejde med andre menigheder og foreninger på Bornholm
– Løn og pension efter gældende overenskomst
– Ansættelse fra 1. august 2018 eller efter aftale

Ansøgningsfrist 1. februar 2018. Send din ansøgning samt relevante bilag til formand@bornholmerkirken.dk
For mere information om stillingen kontakt kirkens formand Niels Jönsson på ovenstående e-mailadresse eller mobil 60 75 56 95. Du kan læse mere om Bornholmerkirken på www.bornholmerkirken.dk