Historie

Initiativet til dannelsen af Bornholmerkirken blev taget af en gruppe mennesker med baggrund i missionsforeningerne og folkekirken, som var blevet inspireret af Københavnerkirken.

Den første gudstjeneste blev afholdt i november 2005 og i februar 2006 blev Bornholmerkirken officielt stiftet.

I august 2006 blev cand. theol. Peter Techow indsat som præst i kirken.

1. oktober 2009 overtog Bornholmerkirken det tidl. Vestermarie forsamlingshus. Første Gudstjeneste i de nye lokaler i vestermarie blev holdt 1. november 2009.

Bornholmerkirken har p.t. ca. 140 medlemmer. Bornholmerkirken er godkendt som trossamfund.